Tank Reducing Bushing 6 x 4 inch Adapter CH2695-10